“Els gust pel detall, la composició de l’espai fotogràfic, l’estètica volguda, la duresa o suavitat d’una imatge, configuren la lectura personalíssima de cada un dels fotògrafs (artistes/artesans) i la seva obra més personal.”

© Barcelona Visions

Carrer Banys Vells, 7 baixos

info@barcelonavisions.com

93 624 17 96

Joan Teixidor

PRODUCTE AMATEUR. 5 sèries fotogràfiques.

Del 08/11/16 al 31/12/16.

Nova Exposició a Barcelona Visions: 'Producte Amateur. 5 sèries fotogràfiques' de Joan Teixidor. Inauguració dimarts 08 de novembre de 2016, 19:30 Fins el 31 de desembre de 2016. Demaneu dossier de premsa a info@barcelonavisions.com

Joan Teixidor | Barcelona Visions