“Els gust pel detall, la composició de l’espai fotogràfic, l’estètica volguda, la duresa o suavitat d’una imatge, configuren la lectura personalíssima de cada un dels fotògrafs (artistes/artesans) i la seva obra més personal.”

© Barcelona Visions

Carrer Banys Vells, 7 baixos

info@barcelonavisions.com

93 624 17 96

Faustí Llucià

Botànica Urbana

Del 17/03 al 31/05/2016

INAUGURACIÓ dijous 17 de març de 2016, 19:30 És un recorregut pels carrers de Barcelona a través de fulles i llavors trobades a terra i fotografiades aïllades del seu entorn. Amb la fitxa descriptiva del lloc on fóren trobades, mantenen una semblança amb l’estètica de les clàssiques làmines de botànica. La diferència és que no són l’arquetip de fulla o germen, genèric d’una espècie, sinó que és una individualitat concreta resultat de la seva pròpia vida. El tiratge s’ha realitzat sobre paper aquarel·la per a reforçar la seva semblança amb les làmines pintades a mà. Impressió en paper Fabriano 380 gr. 40x70 cm. 2001

Faustí Llucià | Barcelona Visions