“Els gust pel detall, la composició de l’espai fotogràfic, l’estètica volguda, la duresa o suavitat d’una imatge, configuren la lectura personalíssima de cada un dels fotògrafs (artistes/artesans) i la seva obra més personal.”

© Barcelona Visions

Carrer Banys Vells, 7 baixos

info@barcelonavisions.com

93 624 17 96

Manel Úbeda

LAYERS OF BARCELONA (Capes de Barcelona)

del 23 de maig al 14 de juliol.

EXPOSICIÓ PRORROGADA FINS EL 31 D'AGOST

Les ciutats tenen moltes cares i és difícil tenir-ne un coneixement profund de totes les versions que ens ofereixen. Quan ens hi referim tendim a fer-ne un resum superficial i, sovint, estereotipat, tot depèn del grau de connexió que hom hi estableix.

Barcelona s'ha convertit en una destinació turística de primer ordre mundial i sovint em pregunto quina sensació s'emporten els milions de persones que ens visiten. Quin és l'aspecte que més els interessa? Quina és la imatge que en projecten quan tornen als seus llocs d'origen? Molt probablement no té res a veure amb la que jo guardo a la meva memòria i, especialment, en el meu arxiu fotogràfic.

Amb aquesta selecció de fotografies, fetes a Barcelona entre els anys 1978 i 2008, es pot veure una petita mostra del meu interès per la ciutat i com jo m'hi he relacionat. De vegades amb un cert esperit arqueològic, altres amb interès de tafaner, o amb voluntat documental, però sempre buscant les imatges en els llocs que estaven a punt de desaparèixer o canviar i, en algun cas, en mostrar com les persones es relacionen amb l'entorn. Aquesta és la meva visió de Barcelona, una forma de mirar la ciutat que s'ha anat forjant al llarg dels anys en un entorn en constant renovació.

Manel Úbeda, maig de 2013

Manel Úbeda | Barcelona Visions

EXPOSICIÓ PRORROGADA FINS EL 31 D'AGOST