“El gusto por el detalle, la composición del espacio fotográfico, la estética deseada, la dureza o suavidad de una imagen, configuran la lectura personalísima de cada uno de los fotógrafos (artistas / artesanos) y su obra más personal.”

© Barcelona Visions

Carrer Banys Vells, 7 baixos

info@barcelonavisions.com

93 624 17 96

varis autors

Autors desconeguts. Material d'arxiu

DEL 10.03.2015 AL 26.04.2015

“LA BARCELONA DEL PSUC”

La importància de la fotografia en la recuperació de la memòria d’aquesta ciutat, juntament amb la important activitat del PSUC com a fenòmen mobilitzador de la ciutadania, ens possibilita realitzar una exposició plena de contingut històric i social a través de la recuperació / visualització del fons de fotografies que l’arxiu del PSU ha anat aglutinant.

Hi trobarem imatges de diferents tipologies i formats. De gent i militants anònims o de professionals de la fotografia que en el seu moment van fer el seguiment d’aquesta rica activitat del Partit.

La intenció és mostrar els originals tal i com es conserven en el fons arxivístic, en molts casos encara per catalogar. Així doncs trobarem formats diferents, estils variats i no estils, suports diversos i materials en estat de conservació molt diferents, però que ens sembla que és interessant de mostrar tal qual els trobem.

No és una exposició per apreciar la qualitat tècnica de les imatges, sino per apreciar la qualitat i quantitat d’activitat que El Partit va ser capaç de tirar endavant amb centenars, milers de barcelonins i barcelonines implicades i amb el paissatge dels diferents indrets de la ciutat com a escenari.

Tampoc preten ser una selecció molt acurada del material arxivat. Som conscients que aquesta podria haver estat molt més meticulosa, però si que és un testimoniatge sincer, una aproximació a la vida política i social de la ciutat durant uns anys especialment actius i agitats.

Reunions, trobades col·lectives, mitings, festes multitudinàries, reunions clandestines, pintades, treball a les fàbriques, a la universitat, als barris, etc... han quedat reflectides en imatges que amb el temps han passat a ser una documentació valuosíssima per entendre l’evolució d’una ciutat i dels seus ciutadans i ciutadanes.

varis autors | Barcelona Visions