“La fotografia com a objecte de desig possible, com a objecte de consum. ”

© Barcelona Visions

Carrer Banys Vells, 7 baixos

info@barcelonavisions.com

93 624 17 96

Skyline_09 | Barcelona Visions

Skyline_09. 2011

Toni Coll Tort

0 €