“La fotografia com a objecte de desig possible, com a objecte de consum. ”

© Barcelona Visions

Carrer Banys Vells, 7 baixos

info@barcelonavisions.com

93 624 17 96

"LES BARCELONES D'AUTOR" NUM. 3. 2013

Ferran Freixa. GRAN TEATRE DEL LICEU. Barcelona

38 €

Capsa 16x16cm. Imatges 15x15. Panoràmiques 15x30.

Les personals visions de diversos fotògrafs resumides en una selecció d'imatges que formaran part d'una col·leció inèdita i única editada per Barcelona Visions, en col·laboració i supervisió de cada un dels autors.

"LES BARCELONES D'AUTOR" és una col·lecció de capses que contenen imatges de la ciutat des de la visió de diferents fotògrafs. Cada ejemplar conté 20 fotografies tamany 15x15, editades amb una cura exquisita i sota el control explícit de cada un dels autors, per tal de garantir un producte únic i de qualitat. Barcelona Visions editarà periòdicament noves capses numerades de la colecció. Les tres primeres capses mostren la visió de tres reconeguts fotògrafs: Manel Úbeda, fa una revisió de la seva intensa relació fotogràfica amb la ciutat, Ferran Freixa ens mostra el seu pausat treball al Teatre del Liceu i Toni Coll Tort que ens mostra una col·lecció d'matges del Port Vell fetes amb una antiga càmera. Enllaç capses