“The attention to detail, the composition of the photographic space, aesthetics dear, hardness or softness of an image, form very personal reading of each of the photographers (artists / artisans) and his most personal work.”

© Barcelona Visions

Carrer Banys Vells, 7 baixos

info@barcelonavisions.com

93 624 17 96

Xavier Martí Alavedra

GENT DE PORT. Barcelona 1980

EXTENDED UP TO NOVEMBER 30

L’exposició “Gent de Port. Barcelona 1980” ens mostra el component humà del Port i lús que la gent en feia d’aquest espai ara fa tres dècades. Ens mostra el vesant de l’oci (passejades, Golondrines, l’esport, la pesca...) com també la vesant estrictament professional. La mostra és una selecció d’imatges des d’un punt de vista humanista i documental en la que podrem observar com el pas del temps i l’evolució social, laboral i fins hi tot urbanística d’aquestes tres dècades han fet canviar el Port i el seu entorn.

L’exposició ha rebut el Premi Especial de Patrimoni dels PREMIS BONAPLATA 2012 de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.

Xavier Martí Alavedra | Barcelona Visions